Kurumsal

İdari yönetim ve çalışanlarımız öğrencilerimizi yurtta eğitim öğretim dönemi boyunca rahat ettirmek ve öğrencilerimizin bize hiç sıkılmadan aile düzeyinde danışmayı ihtiyaç duyacağı konularda onlara yardımcı olmak üzere yurtta görev almaktadır. Ayrıca yurt yönetimi olarak öğrencilerimizi de yönetimin bir parçası yapmak üzere her yıl öğrencilerimizin aday gösterdiği kişiler arasından, yine öğrencilerin verdiği oylarla öğrenci temsilcisi seçimi yapılmaktadır. Bu seçime verilen önem, göreve gelen arkadaşları öğrencilerimizin sesi olacak ve onların ihtiyaçlarını isteklerini bizlerle paylaşıp en doğru olanı yapmak için kararlaştırılmıştır.

Kurumumuz "Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğine" göre gerekli yangın önleme, söndürme, uyarı, yangından kaçış yolları standartlara uygun olarak düzenlenmiş olup, kontrolleri rutin olarak Kastamonu İtfaiye Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.

Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates